QÚY VỊ ĐANG NGHE ĐÀI PHÁT THANH HỒN NƯỚC
.
.speaker

Nếu quý vị không nghe được âm thanh, có thẻ do máy điện toán của quý vị thiếu thiết bị hỗ trợ âm thanh trên web. Quý vi có thể tải và cài đặt tại  đây bằng cách bấm vào nút “Download” bên dưới!
Windows Media Player Extension for HTML5 1.0

Download Now

 

ĐÀI PHÁT THANH HỒN NƯỚC

Phát Thanh 24/24 Trên Hệ Thống Internet Toàn cầu

Địa Chỉ : www.vietnamconghoa.com  &  www.honnuoc.net

Hộp Thư : P.O  Box 2143 Westminster, CA 92684 USA

Tel. 714-305-9025  Fax. 714-248-7816  -  E-Mail: daiphatthanh@honnuoc.net

 

         - Trước sự bưng bít thông tin và đàn áp nhân quyền một cách thô bạo của Nhà Cầm Quyển Cộng Sản Hà Nội.

         - Trước việc phá sóng, nhiểu sóng các Đài Phát Thanh tự do dân chủ hướng về Quốc Nội.

 

Do đó ĐÀI PHÁT THANH HỒN NƯỚC đã được thành lập và sẽ hoạt động liên tục 24 tiếng đồng hồ mổi ngày kể từ lúc 0 giờ (Giờ Việt Nam) Ngày Thứ Hai 18/3/2013  với mục đích :

         - Phổ biến, lập lại các tin tức, sự kiện, mang nội dung Chống Cộng của giới Truyền Thông báo chí trong Nước cũng như ngoài Nước.

         - Hổ trợ các nhà đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Hổ trợ các Tổ Chức, Hội Đoàn, Đảng Phái, Tôn Giáo, Phong Trào Chống Cộng.  

         - Tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam ra trước dư luận quần chúng và thế giới tự do.

         - Vạch trần và lên án thủ đoạn xâm lăng của Việt Cộng lẫn Tàu Cộng trên đất nước Việt Nam.

         - Cổ vũ tự do dân chủ, bài bát chủ nghĩa Cộng Sản.

         - Phát huy chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và hổ trợ công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương thoát khỏi ách thống trị bạo tàn của Đảng Cộng Sản Việt Nam.       

 

Đài Phát Thanh Hồn Nước hoạt động dưới hình thức tình nguyện,  bất vụ lợi, tự túc tự lập không lệ thuộc bởi Đoàn Thể, Đảng Phái, Tôn Giáo hay thế lực nào.  Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm là tinh thần. Quốc Gia Dân Tộc là nền tảng, và Chống Cộng Cứu Nước là mục tiêu. Đài Phát Thanh Hồn Nước hân hoan đón nhận mọi sự tham gia, đóng góp và hổ trợ của tất cả những người cùng chung lý tưởng.

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ YỂM TRỢ ĐÀI PHÁT THANH HỒN NƯỚC

(Sẽ tiếp tục bổ túc trên Website: www.vietnamconghoa.com   E-mail: vnchf@yahoo.com )

 

         - ỦY BAN LÃNH ĐẠO LÂM THỜI VNCH                        Gs. Nguyễn Ngọc Bích

         - VIỆT NAM CỘNG HÒA FOUNDATION                       Nguyễn Quang

         - HỘI NỮ QUÂN NHÂN QLVNCH                                  Phạm Thị Diệu Chi

         - DIỄN ĐÀN VIỆT NAM CỘNG HÒA                              Ns. Hồ Văn Sinh

 

 

Comments are closed.